Разликата между лепкави (sticky) и не лепкави (non sticky) бонуси- какво представляват и кой да изберем