Туберкулоза. Лечение с билки, лекарства и в диспансер